150W/160W多晶硅光伏组件

150W/160W多晶硅光伏组件

价格:议定面议

发布时间:2018年06月15日

150W/160W多晶硅光伏组件 产品详细信息

150W/160W多晶硅光伏组件

规格尺寸:1480*680*40*35                                                                            150W/160W多晶硅光伏组件

友情提示:以上信息是由该企业自行发布 [贸易信息网]仅展示上述信息,不担保该信息的准确性,完整性和及时性。[贸易信息网]保留全部或部分删除上述展示信息的权利,我们欢迎您的举报与投诉,共同建立诚信的网络环境。